Webová výstava Socialistický sen VIZE & REALITA Webová výstava Socialistický sen VIZE & REALITA Webová výstava Socialistický sen VIZE & REALITA Webová výstava Socialistický sen VIZE & REALITA Webová výstava Socialistický sen VIZE & REALITA Webová výstava Socialistický sen VIZE & REALITA Webová výstava Socialistický sen VIZE & REALITA
Webová výstava
Socialistický sen
VIZE & REALITA

Webová výstava
Socialistický sen
VIZE & REALITA

Webová výstava
Socialistický sen
VIZE & REALITA

Webová výstava
Socialistický sen
VIZE & REALITA

Webová výstava
Socialistický sen
VIZE & REALITA

Webová výstava
Socialistický sen
VIZE & REALITA

Webová výstava
Socialistický sen
VIZE & REALITA


Poděkování

Autoři výstavy: Petra Hollerová, Nella Lovászová, Kristýna Svobodová, Jindřich Záhorka

Odborná spolupráce: Josef Čáslava, Jaroslav Pejša

Grafické řešení: Zdeněk Mazač

Webové řešení: Radka Fléglová


Poděkování patří

Zdeně Adamcové, rodině Honových, Pavle Fügnerové, rodině Lesákových, rodině Svobodových, Martě Sylvestrové, Václavu Šerákovi s rodinou, Iloně Boháčkové, Josefu Čáslavovi, D. Čechové, pí. Černé, pí. Domácí, Janovi Figarovi, Janě Formánkové, Jiřímu Gordonovi, Karlu Havlíčkovi, Petru Hejcmanovi, Ludmile Hladíkové, Evě Hlaváčové, Petře Hollerové, Júlii Holíkové, Jiřímu Hulákovi, Jiřině Jamborové, Robertu Jiráskovi, Aleně Kubelkové, Janovi Merglovi, Marcele Novákové, Jaroslavu Pejšovi, Janku Rousovi, Evě Sedláčkové, Kristýně Šedivé, Martinovi Šibravovi, Jiřímu Šťastnému, Kristýně Válkové, Petře Veselé, Zastavárně kohoutek, pí. Zatloukalové,

Národnímu technickému muzeu v Praze, Severočeskému muzeu v Liberci, Uměleckoprůmyslovému muzeu v Praze, Moravské galerii v Brně, Městskému muzeu v Čáslavi, Muzeu stříbra v Kutné Hoře, Státnímu oblastnímu archivu v Kolíně, Fotoateliéru Josef Čáslava, Archivu stavebního úřadu MÚ Kolín, Galerii výtvarného umění v Chebu, občanskému sdružení Domácí umění, Krátkému filmu Praha a. s., grafickému ateliéru Longin Kolín, SOŠ a SOU stavební Kolín

a především VÁM, kdo jste se zapojili do veřejné sbírky předmětů a dobových fotografií.


Top